Kategória: CO

Civilná ochrana

Naša ponuka v oblasti civilnej ochrany:

Poskytujeme služby

– pre mestá(mestské časti) a obce

– pre firmy.

Na našej stránke umiestňujeme dôležité informácie z oblasti civilnej ochrany aj pre obyvateľstvo.

Varovné signály CO a signál koniec ohrozenia

Rozoznávame 2 varovné signály civilnej ochrany a spoločný signál „koniec ohrozenia“:

Varovný signál VŠEOBECNÉ OHROZENIE

sa vyhlasuje dvojminútovým kolísavým tónom sirén a následne je doplnený slovnou – hovorenou informáciou o podrobnostiach a charaktere ohrozenia. Počas ...

Zobraziť viac »
10. 06. 2012

Si v tiesni? Potrebuješ pomoc? Volaj číslo 112!

Tieseň je stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci. 

Ako sa správať pri povodniach a záplavách?

povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a zaplaví priľahlé územie.

PRED PRIAMYM OHROZENÍM POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI

  • vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
  • hodnotné veci zo suterénov, ...

Niektoré pojmy civilnej ochrany

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa alebo teroristický útok.

Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia ...

Zobraziť viac »
10. 06. 2012