Civilná ochrana

Naša ponuka v oblasti civilnej ochrany:

Poskytujeme služby

– pre mestá(mestské časti) a obce

– pre firmy.

Na našej stránke umiestňujeme dôležité informácie z oblasti civilnej ochrany aj pre obyvateľstvo.